Op zaterdag 17 december Erotic Vibes Party in Lipstick Prive!

 

Locatie: Lipstick Prive
Adres: Dordtsestraatweg 245 Rotterdam
Telefoon: 010-8406197

Minimum leeftijd: 21 jaar
Ticket aan de deur: 20 euro

 

 DEURBELEID

   1. Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn.
   2. Legitimatie is verplicht, bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.
   3. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
   4. Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
   5. Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
   6. Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
   7. Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.
   8. Wanneer het binnen te druk is kan dit als reden voor een weigering worden aangevoerd.
   9. We houden ons het recht voor groepen groter dan 4 te weigeren.
   10. Het gebruik van telefoon, fotocamera en/of videocamera is verboden binnen. We hechten veel waarde aan uw privacy.